Wat we kunnen

Van idee naar activiteit

Vragen van klanten zijn geïnventariseerd. Maar hoe ga je dan verder, welke dienst, product of….. kun je het beste voor en met hen gaan ontwikkelen. Welke organisaties heb je daarbij nodig? Zijn er concullega’s? Hoe ga je daarmee om? Zijn er voorbeelden elders in het land? Allemaal vragen waarop je antwoord wilt hebben. In een op maat gemaakt traject gaan we daarmee aan de slag.


Als voorbeeld het Verenigingsbureau in de gemeente Apeldoorn. In twee verschillende excursies hebben we verkend hoe het in anderen gemeenten gaat. Met stakeholders en klanten in de bus aan het werk, vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren, discussies aangaan, maar vooral ook elkaar en elkaars ideeën en standpunten leren kennen. Daarna in een aantal avonden klanten (verenigingen en vrijwilligers) mee laten denken, maar vooral ook bepalen hoe het er uit moet zien. Een zolderoverleg, een klantenpanel allemaal om te horen wat en hoe men het product, de dienst, het……wil. De bouwstenen zijn in deze fase gelegd. De moederorganisatie en haar team hebben daarop voortvarend doorgeborduurd en gebruik gemaakt van de verzamelde kennis. Het voortraject heeft bijna een jaar geduurd, maar het is net als schilderen. Als je vooraf goed schuurt, schoonmaakt en plamuurt, is het schilderen zelf een fluitje van een cent.

Geld voor goede plannen

Hoe maak ik een goed projectplan, waaraan moet het voldoen wil het voor een bijdrage van een fonds in aanmerking komen, wat financieren fondsen wel en niet.


Het professionaliseren van het fondsenwervend vermogen van eigen medewerkers

-      incompany training, 1 of 2 dagdelen, vijf tot twintig personen van één
       organisatie;

-     deelnemers vullen vooraf kennisinventarisatie formulier in, training wordt
      daarop op afgestemd.

-     mogelijkheid tot individueel bespreken en beoordelen van eigen projecten.

-     het coachen van degene die verantwoordelijk is voor het aanvragen van fondsen

Organisaties die hiervan gebruik hebben gemaakt zijn ANBO, STEK, LPR. GSF, Wisselwerk en Opella.


Hoe maak ik een goede fondsaanvraag 

-     Beoordelen van projectplan

-     Vertalen naar een begroting

-     Onderzoeken welke fondsen in aanmerking komen


De beste fondsaanvrager bent u zelf, wij kunnen u helpen dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Samenwerken en netwerken

Netwerken zowel een werkwoord als een zelfstandig naamwoord, maar in combinatie met het begrip samenwerken kunnen beide beschouwd worden als werkwoorden. In een interactieve workshop van twee uur wordt ingegaan op verschillende aspecten die een rol spelen bij het opzetten van samenwerkingsrelaties. Het resultaat is een stappenplan waarmee u in uw eigen organisatie direct aan de slag kunt.