De Netwerkende ondernemer

Marian Geling

Marian Geling

Marian Geling, is initiatiefnemer van het netwerkhuis.
Sinds 2000 werk ik onder mijn eigen naam als zelfstandig ondernemer. De ondertitel van mijn bedrijf, ondersteuning bij maatschappelijk ondernemen, staat voor het begeleiden en adviseren van non-profitorganisaties die meer markt- en klantgericht willen werken. Daarnaast ontwikkel ik ook zelf projecten, die uitgevoerd worden met andere grotere non-profitorganisaties. Het verzorgen van lezingen, het uitvoeren van adviestrajecten, het organiseren van symposia, het opstellen van haalbaarheidsstudies en het ontwikkelen van een businessplan behoort tot mijn activiteitenpakket. Ook word ik betrokken bij het vinden van geld voor projecten en plannen. Mijn kennis en ervaring in de fondsenwereld komt dan goed van pas.

Het toeleggen op één specialiteit is aan mij niet besteed, juist het kijken in de breedte, het leggen van verbindingen, het gebruiken van mijn creatieve inslag en het pionieren, vind ik leuk en gaat me goed af.

 

Senioren

 • Ontwikkelen van opleiding- en werkervaringsproject voor oudere managers in de non-profitsector, de SESAM Academie (opdrachtgever NPOE). Tot mei 2006 tevens directievoering van Stichting SESAM Academie. Voor meer info zie www.sesamacademie.nl
 • Verzorgen van haalbaarheidsonderzoek seniorenbureau voor een lokale welzijnsinstelling;
 • Haalbaarheidsstudie en businessplan ontwikkelen en implementeren voor Nederlandse Bond voor Hindoestaanse Ouderen;
 • Organiseren van congres over beeldvorming van ouderen in de media (opdrachtgever Taskforce Ouderen en Arbeid);
 • In kaart brengen van ICT-toepassingen voor gemeentelijk ouderenbeleid, mee schrijven aan handreiking en organiseren congres (opdrachtgever R&D);
 • Bevorderen van ICT-gebruik onder allochtone ouderen, ontwikkelen intervisie traject en meeschrijven publicatie daarover;
 • Verzorgen workshop over “binden en vinden van oudere vrijwilligers” en diverse tweedaagse trainingen over en voor ouderen (opdrachtgever Gilde Nederland);
 • Zilveren kracht workshops o.a. in Anrhem


Vrijwilligers

 • Inventarisatie en analyse vrijwilligerswerk in een aantal Gelderse gemeenten (opdrachtgever Spectrum);
 • Het ontwikkelen van InCompanyCoach project voor vrijwilligersorganisaties;
 • Gastdocent bij Post HBO opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement (Hogeschool van Utrecht).


Mensen met een (verstandelijke) beperking en inclusie

 • Ontwikkelen van project studieondersteuning voor studenten met een vorm van autisme (HBO opleidingen)
 • Ontwikkelen en organiseren Prokkelweek (ontmoettingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking), landelijk projectleider;
 • Ontwikkelen van model voor bevorderen van vrijwilligerswerk voor mensen met een beperking 
 • Bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking (kwartiermaker stuurgroep VTV Apeldoorn)
 • Organiseren themapleinen Manifestatie VN verdrag tekenen, nu waarmaken van 29 maart 2011.
 • Organiseren werkconferentie VN verdrag om de hoek Overijssel, 9 april 2013


Kinderen en opvoedingsondersteuning

 • voorzitter kinderdagverblijf;
 • ontwikkelen van doorstart, gericht op opvoedingsondersteuning, inclusief basistraining en methodiekhandreiking;
 • begeleiden van nieuwe doorstart projecten in o.a. Zupthen, Helmond, Den Bosch, Apeldoorn en Barneveld.
 • ontwikkelen van online trainingen voor Humanitas: Homestart+, Tussenstop en Wel Thuis


Maatschappelijke participatie

 • Procesmanagement en -begeleiding intergenerationeel buurtontwikkelingswerk in het kader van lokaal sociaal beleid;
 • Organiseren van werkconferentie over lokaal werkgelegenheidsbeleid voor een gemeente;
 • Ontwikkelen van lustrum activiteiten voor Spectrum, centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in Gelderland;
 • procesmanagement en -begeleiding intergenerationeel buurtontwikkelingswerk in het kader van lokaal sociaal beleid, het begeleiden van twee pilots en het opzetten van een intervisiegroep voor kinderdag-verblijven die intergenrationeel (willen) werken;
 • Organiseren van werkconferenties o.a. voor gemeente, welzijnsinstellingen, ouderenorganisaties en landelijk werkende maatschappelijke organisaties, waarbij de nadruk vooral ligt op de inhoud (WMO, inclusie e.d.)
 • mede-initiatiefnemer Brotherwood Apeldoorn, netwerk van ondernemers en maatschappelijke organisaties

Financiering (fondsen en samenwerking met bedrijven)

 • Het professionaliseren van fondswervende activiteiten voor verschillende organisaties, o.a. door verzorgen van incompany trainingen zowel in groepsverband als individueel. Opdrachtgevers zijn patiënten- en consumentenorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties;
 • workshop een kijkje in de keuken van de fondsen (diverse opdrachtgevers);
 • Coachen adviseur derde geldstroom (meerdere opdrachtgevers).